Het belang van e-toolboxen in coronatijd

Beschrijving

Indien u een VCA – gecertificeerd bedrijf bent, dient u een vast aantal toolboxen per jaar te organiseren, afhankelijk van uw certificatieniveau. Aangezien de coronacrisis dit momenteel sterk bemoeilijkt, dient u op zoek te gaan naar alternatieven om informatie & instructies te geven aan uw medewerkers. Ook voor niet-VCA gecertificeerde bedrijven, is en blijft overleg een cruciaal element in de bedrijfswerking.

De VCA-norm laat echter toe om 50% van uw totaal aantal toolboxen op een ‘alternatieve wijze’ te organiseren. VARIO beschikt over het ideale alternatief om toch uw periodiek overleg door te laten gaan, namelijk de e-toolboxmeeting. Met de elektronische toolbox kan u informatie (tekstbestanden, foto’s, filmpjes, etc.) versturen naar uw medewerkers.

De e-toolbox kan ook gebruikt worden als e-learning, door optioneel een vragenlijst te koppelen die de medewerkers nadien invullen. Deze vragenlijst geeft u achteraf een goed beeld of en hoeveel medewerkers de toolbox goed begrepen hebben.

Finaal krijgt u een volledig overzicht van het aanwezigheidspercentage van uw toolbox én heeft u ook in tijden van Corona toch uw periodieke toolboxen aantoonbaar georganiseerd.

Media

Gallery

Scroll naar top