Def Belgium

FireTemp – Tijdelijke branddetectie tijdens de bouwfase

Product delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

Branden op sites die worden gebouwd of gerenoveerd, zelfs als ze geen slachtoffers maken, vormen een grote uitdaging voor de exploitanten van de site of de projecteigenaars.

Tot op heden zijn de bouwplaatsfasen niet onderworpen aan bijzondere voorschriften of technische specificaties. De door de betrokken bedrijven opgelegde beperkingen van korte en duurzame termijnen hebben echter vaak tot gevolg dat de basisveiligheidsregels worden overschreven of dat er een tweede gok wordt gedaan, waardoor ongelukken worden veroorzaakt die vermeden hadden kunnen worden.

Het DEF-netwerk heeft een specifieke oplossing ontwikkeld om sites in deze fase van grote risico’s te beveiligen: FireTemp. Dit innovatieve aanbod omvat een reeks producten en diensten in de vorm van een maandelijks contract voor de locatieomgeving:
– Een robuust, draadloos, mobiel en verbonden systeem.
– Een systeem dat zich aanpast aan de voortgang van de bouwplaatsfasen.
– Een systeem dat gedurende een bepaalde periode ter beschikking wordt gesteld.
– Een systeem dat de in aanbouw zijnde gebieden en/of gebouwen met een bijzonder risico bestrijkt.
– Een systeem dat evolueert in de loop van de maanden van de werkzaamheden, van het begin tot de periodes die voorafgaan aan de opening van de site.

Contact Info

Send us a message

Scroll naar top