Certeso

Intern noodplan

Product delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

Wanneer er zich in je onderneming een incident voordoet zoals een brand of explosie moet je er als werkgever voor zorgen dat het personeel op een veilige en snelle manier kan reageren. Op zich is dit al een hele uitdaging voor heel wat ondernemingen maar de toename in telewerk de laatste jaren zorgt ervoor dat ondernemingen hun intern noodplan moeten herbekijken. Het intern noodplan is verplicht voor elke werkgever volgens de Codex welzijn op het werk.

Het intern noodplan omschrijft de procedures voor de interne brandbestrijdingsdienst zoals het gebruik van de eerste interventiemiddelen, begeleiding van de evacuatie naar de verzamelplaats en de opvang van de brandweer. Onze standaard aanpak richt zich op het indelen van jouw onderneming in zones. Elke zone wordt ontruimd door een aantal goed opgeleide medewerkers. Zij kijken de zone na om zeker te zijn dat er niemand achter blijft. Certeso voorziet in het intern noodplan voor elke zone een procedure en evacuatieplan zodat jouw medewerkers weten wat hen te doen staat.

Het intern noodplan bouwt verder op het intern interventiedossier en de risicoanalyse brand waarin de risico’s en waarschijnlijke scenario’s in jouw onderneming in kaart gebracht worden. Afhankelijk van de risico’s bepalen wij of een standaard noodplan voldoende is voor jouw onderneming of dat er specifieke scenario’s op maat van de onderneming uitgewerkt moeten worden (bv voor rusthuizen, ziekenhuizen, opslag en verwerking gevaarlijke stoffen, …).

We moeten onderstrepen hoe belangrijk het is de procedures regelmatig te oefenen! Men is als werkgever ook verplicht om elk jaar de evacuatieoefening te organiseren en te evalueren. Tijdens de evacuatieoefening kunnen de evacuatie begeleiders oefenen hoe zij hun zone dienen te ontruimen. Er komen dan ook altijd pijnpunten naar boven die leiden tot een bijsturing van de procedures.

Contact Info

Send us a message

Scroll naar top