Update postponing Worksafe vers Mars 2023

Beste exposant,
Beste partner,

Comme vous l’avez certainement appris dans les médias, les autorités belges ont prolongé jusqu’au 1er mai 2021, par le biais d’une publication en date du 12 janvier, les mesures actuelles visant à limiter la propagation du coronavirus. Ces mesures impliquent que de nombreuses activités culturelles et économiques, en ce compris les foires et salons, sont toujours dans l’attente d’une date officielle de reprise.

Zoals u ongetwijfeld via de media vernomen heeft, via de publicatie op 12 januari van een nieuw Ministerieel Besluit heeft de Belgische overheid de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken verlengd tot 1 mei 2021. Deze maatregelen houden in dat heel wat culturele en economische activiteiten, waaronder handelsbeurzen, on hold staan.

Cette nouvelle prolongation a également des nouvelles conséquences pour notre calendrier 2021-2022-2023. Les derniers 2 semaines Neil Lommers a contacté plusieurs exposants afin de connaître leur point de vue. Ces nouveaux changements dans notre calendrier, totalement indépendantes de notre volonté et sur lesquelles nous n’avons aucune prise nous obligent malheureusement à reporter le salon Worksafe Anvers du 23 au 24 mars 2022 à des dates ultérieures : il sera désormais organisé les 22 & 23 mars 2023 à Antwerp expo. ( en co-location avec M+R et Maintenance) Cette décision est prise conformément à l’article 21.1 de nos conditions générales qui prévoit : « Si des circonstances indépendantes de la volonté ou du contrôle raisonnable de l’Organisateur (y compris mais sans s’y limiter toute action entreprise par le propriétaire ou l’exploitant du Bâtiment, toute grève ou toute autre action industrielle concernant le personnel de l’Organisateur) rendent impossible l’organisation du Salon ou d’une partie du Salon au lieu et à la date prévus, l’Organisateur pourra annuler le Salon, le déplacer totalement ou partiellement, en changer la date, ou en raccourcir la durée et/ou limiter les périodes de montage et/ou de démontage. Dans ce cas, l’Organisateur décidera à sa seule et absolue discrétion d’indemniser ou non l’Exposant, sans que l’Organisateur n’ait une quelconque obligation d’indemnisation. » Quelles conséquences pour vous ? Etant donné que le salon est intégralement reporté, votre participation et les montants qui s’y rapportent sont automatiquement transférés pour l’édition de Worksafe organisée du 22 au 23 mars 2023 à Antwerp expo. Aucune démarche administrative supplémentaire n’est donc requise de votre part. Worksafe Namur du 6 octobre 2022 Worksafe à Namur expo sera donc l’édition suivante dans l’agenda de Worksafe en Belgique. Si vous voulez transférer du budget de votre participation de Worksafe Antwerpen vers la prochaine édition à Namur, n’hésitez pas à contacter Neil Lommers.

De nieuwe verschuiving in onze beurskalender, die geheel buiten onze wil en controle ligt, verplicht ons er helaas toe om Worksafe die nu op woe. 23 & do. 24 maart 2022 in Antwerp expo gepland stond verder door te schuiven naar 22 & 23 maart 2023. Op deze datum in 2023 zal Worksafe opnieuw gelijktijdig georganiseerd worden met de vakbeurzen M+R en Maintenance. Hetidee is om vanaf 2023 Worksafe voor de Nederlandstalige markt om de 2 jaar te organiseren in de onpare jaren.   

Geheel informatief geven we mee dat deze beslissing wordt genomen conform art. 21.1 van onze algemene voorwaarden, dat het volgende bepaalt:

“In het geval dat de Beurs door feiten buiten de wil of redelijke controle van de Organisator (waaronder maar niet beperkt, elke actie van de eigenaar of uitbater van het Gebouw, elke staking of industriële actie die invloed heeft op de personeelsbezetting bij de Organisator), geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden op de voorziene locatie of datum, is de Organisator gerechtigd de Beurs te annuleren, geheel of gedeeltelijk te verplaatsen of naar een andere datum te verplaatsen, of de beursduurtijd en/of de periodes van opbouw en/of afbouw te beperken, en hiervoor naar eigen goeddunken de Exposant al dan niet te vergoeden, zonder dat de Organisator enige verplichting tot schadevergoeding heeft.”
 

Wat houdt dit in voor u?

Aangezien Worksafe van woe. 23 & do. 24 maart 2022integraal verplaatst wordt, worden uw inschrijving en bijhorend totaal deelnamebedrag automatisch overgezet naar Worksafe woe. 22 & do. 23 maart 2023 in Antwerp expo. U hoeft dus administratief niets te doen.

Worksafe Namur van 6 oktober 2022
Met deze verschuiving van de editie in Antwerp expo komt de volgende editie van Worksafe in Namur als eerste in de agenda. Indien u wenst mag u budgetten binnen uw Worksafe portofolio verschuiven naar deze editie. Contacteer hiervoor Neil Lommers.

Heeft u bijkomende vragen?

Avez-vous des questions ? Notre équipe sera ravie de vous répondre personnellement. Contactez Neil Lommers par téléphone (+32 3 280 53 48 – lundi et mardi ) ou par e-mail (neil.lommers@easyfairs.com). Nous regrettons évidemment que Worksafe ne puisse avoir lieu aux dates initialement prévues. En tant qu’organisateur, nous avons tout mis en œuvre pour que le salon puisse se dérouler en toute sécurité, mais la situation sanitaire actuelle en Belgique et les mesures gouvernementales en vigueur pour y faire face ne nous permettent malheureusement pas encore de reprendre nos activités en mars. Nous vous remercions encore une fois pour votre compréhension, votre patience et votre confiance. Nous sommes impatients de pouvoir vous retrouver pour la prochaine édition de Worksafe qui, nous l’espérons, sera un succès !


Hierbij willen wij u graag nogmaals danken voor uw begrip, geduld en vertrouwen.


Tot binnenkort!

A bientôt !

Neil Lommers                                                                         Dieter Wilssens
Account Manager                                                                   Group Event Director
T +32 (0)3 280 53 48

PS: Exposanten melden ons dat ze de afgelopen periode aanzienlijk méér e-mails ontvangen hebben van onbekende afzenders of organisaties die zogezegd onze bezoekersdata  of catalogivermeldingen willen verkopen. Graag bevestigen wij dat wij NOOIT enige bezoekersdata verkopen of ter beschikking stellen en dat wij strikt alle GDPR-regels volgen.

Al onze officiële mediapartners zullen vanaf de komende vakbeurzen ook steeds vermeld staan in onze Marketing handboek.

Een officiële lijst van de FOD Economie  ivm Bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen kan u hier terugvinden.

Enkele vrijblijvende tips om SPAM tegen te gaan:

-Blokker zelf de afzender in Outlook via de rechtermuisknop als je op de SPAM-mail staat : klik op ‘ongewenste mail’ en vervolgens op ‘afzender blokkeren’

-Laat het domein van de afzender blokkeren door uw IT verantwoordelijke.

Retour haut de page